Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008

Ngày đăng: 11:12 AM 22/04/2014
Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008
Toàn cảnh lớp tập huấn
(KHCNBK) - Nhằm cung cấp những kiến thức về các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng trong các cơ quan hành chính nhà nước, kỹ thuật đánh giá nội bộ để duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008. Kỹ năng đánh giá và áp dụng vào thực tế đánh giá hoạt động quản lý chất lượng của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Cách lập kế hoạch, thực hiện, báo cáo, theo dõi hành động khắc phục hệ thống. 

Trong 2 ngày 21, 22 tháng 4 năm 2014, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 1 - Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008.

 

Thành phần lớp tập huấn là các cán bộ, chuyên viên tham gia thực hiện việc điều hành, kiểm tra, giám sát, duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Các thành viên Ban chỉ đạo ISO các cơ quan cơ quan hành chính nhà nước. Trong thời gian tập huấn 2 ngày các học viên được giảng viên Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 1 - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ truyền đạt các nội dung, gồm: chất lượng, các khái niệm liên quan; khái quát về bộ ISO 9000; các nguyên tắc quản lý chất lượng, vòng tròn PDCA; tóm lược tiêu chuẩn ISO 9001: 2008; hệ thống văn bản theo Tiêu chuẩn ISO 9001: 2008; các nguyên tắc của một cuộc đánh giá; hướng dẫn tiến hành đánh một cuộc đánh giá nội bộ.

 

Các học viên tham dự lớp tập huấn này về sau sẽ là chuyên gia để tự đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của cơ quan đơn vị mình./. 

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận
Bài viết theo ngày
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hotline: 0983 155 520
Email: info@khcnbackan.gov.vn
Thông tin hữu ích
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về thông tin cập nhật trên Website?
Đăng nhập