Về việc hoàn thiện hồ sơ đề tài, dự án đợt I năm 2011

Ngày đăng: 09:25 AM 31/01/2014
Về việc hoàn thiện hồ sơ đề tài, dự án đợt I năm 2011
(KHCNBK) - Căn cứ Quyết định 1553/QĐ-UBND, ngày 27/7/2010 của UBND tỉnh Bắc Kạn V/v phê duyệt danh mục các đề tài, dự án Khoa học và công nghệ triển khai đợt 1 năm 2010, Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn đề nghị Chủ nhiệm đề tài, dự án hoàn thiện hồ sơ theo các mẫu quy định sau:

Các biểu mẫu

Quyết định 1464/QĐ-UBND về quy định định mức xây dựng và phân bổ kinh phí đối với các đề tài, dự án KHCN có sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh Bắc kạn.

Công văn

T1-TMDT

T2 - TMXHNV

T3 - TMDA

T4 - ĐĐK

T5-LLTC, T6 - LLCN

T7 - PHNC

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận
Bài viết theo ngày
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hotline: 0983 155 520
Email: info@khcnbackan.gov.vn
Thông tin hữu ích
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về thông tin cập nhật trên Website?
Đăng nhập