Thực hiện Văn bản số 123/PTTTDN-DN ngày 21/3/2018 của Cục Phát triển và Doanh nghiệp khoa học và công nghệ về việc hỗ trợ công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn cho các sản phẩm KH&CN trong nước, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị cung cấp danh mục những sản phẩm, hàng hóa hình thành từ kết quả nghiên cứu của doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp khác có hoạt động nghiên cứu và ứng dụng KH&CN mà gặp khó khăn trong việc đăng ký lưu hành sản phẩm do thiếu tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật điều chỉnh.

Ngày đăng: 10:07 AM 06/04/2018
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận
Bài viết theo ngày
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hotline: 0983 155 520
Email: info@khcnbackan.gov.vn
Thông tin hữu ích
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về thông tin cập nhật trên Website?
Đăng nhập