THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ DỰ ÁN KH-CN CẤP TỈNH NĂM 2011

Ngày đăng: 09:25 AM 31/01/2014
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ DỰ ÁN KH-CN CẤP TỈNH NĂM 2011
(KHCNBK) - Căn cứ Quyết định số: 1553/QĐ-UBND ngày 27/7/2010 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc Phê duyệt danh mục Đề tài, Dự án khoa học và công nghệ triển khai đợt 1 năm 2011, Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn xin thông báo:Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện 03 nhiệm vụ KH&CN tỉnh Bắc Kạn triển khai năm 2011 như sau:

           địịa điểm triển khai:Huyện Chợ Đồn-tỉnh Bắc Kạn

           Mục tiêu:

           - Phục tráng giống lúa Bao Thai Chợ Đồn-đặc sản địa phương của Bắc Kạn;

           - Góp phần duy trì phát triển giống Bao Thai Chợ Đồn.

           - Nâng cao chất lượng, năng suất giống lúa Bao Thai Chợ Đồn.

           Sản phẩm dự kiến:

           - Giống lúa được phục tráng, 10 ha mô hình phục tráng giống lúa.

           - Người dân có giống Bao Thai Chợ Đồn chất lượng tốt để sản xuất.

           - Quy trình phục tráng lúa Bao Thai Chợ Đồn.

           - Kỹ thuật thâm canh lúa Bao Thai Chợ Đồn.

           - Đào tạo, tập huấn  cho 300 lượt người kỹ thuật thâm canh lúa Bao Thai.

           Thời gian triển khai:2011-2013

           2. Dự án: Nghiên cứu cải tạo giống Bò vàng Ngân Sơn-tỉnh Bắc Kạn

           Địa điểm triển khai: Huyện Ngân Sơn-tỉnh Bắc Kạn

           Mục  tiêu:

           - Nâng cao tầm vóc và khả năng sinh sản bò vàng Ngân Sơn.

           - Góp phần duy trì, phát triển đàn bò vàng Ngân Sơn-Bắc Kạn.

           Sản phẩm dự kiến:

           - Tạo được đàn bò vàng Ngân Sơn, tăng tầm vóc, trọng lượng tăng 10-20%.

           - Nâng cao tỉ lệ đàn bò cái có khoảng cách đẻ từ 1-1,5năm/lứa.

           - Mô hình chăn nuôi bò: 3-5con/hộ, quy mô: 20-30hộ.

           - Quy trình kỹ thuật cải tạo bò vàng địa phương.

           - Kỹ thuật chăm sóc bò vàng phù hợp với điều kiện địa phương.

           - Đào tạo, tập huấn cho 200 lượt hộ kỹ thuật chăm sóc bò vàng địa phương

           Thời gian triển khai: 2011-2013

           3. Dự án: Nghiên cứu cải tạo giống Dê tại tỉnh Bắc Kạn

           Địa điểm triển khai: Một số huyện-tỉnh Bắc Kạn

           Mục tiêu:

           - Nâng cao tầm vóc, chất lượng đàn dê của địa phương.

           - Phát triển Dê địa phương, tạo thành sản phẩm có giá trị kinh tế cao.

           - Nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân.

           Sản phẩm dự kiến:

           - Tạo được đàn dê địa phương trọng lượng tăng từ 10-20%.

           - Xây dựng  mô hình nuôi dê địa phương  20 - 30 con/hộ, quy mô 30 hộ.

           - Quy trình kỹ thuật chăn nuôi dê địa phương.

           - Người dân có giống dê chất lượng giống tốt, mang đặc tính dê địa phương để nuôi.

           -Đào tạo, tập huấn cho 200 lượt hộ kỹ thuật chăm sóc dê địa phương.

           Thời gian triển khai: 2011-2013

           I. Điều kiện tham gia: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện, năng lực quy định tại Điều 3 của Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bắc Kạn (Ban hành kèm theo Quyết định số: 885/2009/QĐ-UBND ngày 28/4/2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn).

           II. Hồ sơ tham gia tuyển chọn bao gồm:

           - Đơn đăng ký chủ trì thực hiện dự án (Mẫu T4);

           - Thuyết minh dự án (Mẫu T3) ;

           - Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký thực hiện dự án (Mẫu T5) ;

           - Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ trì dự án (Mẫu T6) ;

           - Văn bản xác nhận của tổ chức, cá nhân đăng ký phối hợp thực hiện dự án (Mẫu T7) ;

           - Lý lịch cá nhân phối hợp (Mẫu T8) (nếu có).

           - Văn bản pháp lý chứng minh năng lực huy động vốn từ nguồn khác (nếu có).

           III. Yêu cầu hồ sơ: Bộ hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn phải được niêm phong. Thông tin bắt buộc ghi trên bìa ngoài của hồ sơ bao gồm:

           - Tên dự án.

           - Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì dự án

           - Họ và tên của cá nhân chủ trì.

           - Liệt kê tài liệu, văn bản có trong hồ sơ.

           IV. Số lượng hồ sơ tham gia dự tuyển: 01 bản gốc và 8 bản sao.

           V. Thời hạn nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn: chậm nhất là ngày 25/9/2010.

           VI. Địa chỉ nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn: Phòng quản lý khoa học và công nghệ-Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn, số 3, Đường Trường Chinh, Thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

           Thông tin chi tiết xin liên hệ với phòng QLKH&CN, số điện thoại: 0281.3870.336.Chi tiết thông báoBình luận
Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận
Bài viết theo ngày
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hotline: 0983 155 520
Email: info@khcnbackan.gov.vn
Thông tin hữu ích
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về thông tin cập nhật trên Website?
Đăng nhập