Tài liệu tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 12/04/2021

Tài liệu đính kèm

 • Công văn số 184 cung cấp tài liệu tuyên truyền của Bộ Thông tin và Truyền thông.pdf
 • Công văn số 457 cung cấp tài liệu tuyên truyền về cuộc bầu của Sở Thông tin và Truyền thông.pdf
 • Tai lieu ve Hoi đap ve Bau cu Đai bieu Quoc hoi khoa VX.PDF
 • HỎI.doc
Cập nhật công khai tình trạng giải quyết TTHC (Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 31/3/2021) 06/04/2021

Tài liệu đính kèm

 • 20210331 Cập nhật công khai tình trạng giải quyết TTHC tháng 03 năm 2021.pdf
Thông báo v/v xin ý kiến vào Dự thảo Tờ trình và Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn. 16/03/2021

Thực hiện Văn bản số 7727/UBND-NCPC ngày 25/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tham mưu ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 03/9/2015 của UBND tỉnh về Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn.

  Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng xong dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 03/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tài liệu đính kèm

 • 13-2015_QLKHCN.pdf
 • CV-Gui-cac-don-vi-Sua-QD-13.pdf
 • Du-thao-QD-Sua-doi-QD-13.pdf
 • Totrinh-Sua-doi-bo-sung-QD13.pdf
Thông báo v/v đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình NTMN bắt đầu thực hiện từ năm 2022. 12/03/2021

Thực hiện Thông báo số 493/TB-BKHCN ngày 10/3/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thông báo đề xuất dự án thuộc “ Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025” thực hiện từ năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ Thông báo tới các đơn vị xây dựng đề xuất dự án và hoàn thiện hồ sơ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét đề xuất với Bộ Khoa học và Công nghệ để xét chọn và phê duyệt danh mục triển khai từ năm 2022.

Tài liệu đính kèm

 • Thong bao de xuat NTMN 2022.pdf
 • CV-De-xuat-nhiem-vu-NTMN.pdf
 • Biểu mẫu _NTMN_2022.doc
Thông báo v/v Hướng dẫn đề xuất đặt hàng danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022 11/03/2021

Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các tổ chức, cá nhân một số nội định hướng để làm căn cứ đăng ký đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2022.

Tài liệu đính kèm

 • CV-DXuat-dat-hang-NV-2022.doc
 • CV-DXuat-dat-hang-NV-2022.pdf
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

 • Đang online: 5
 • Hôm nay: 78
 • Tháng này: 3464
 • Tổng lượt truy cập: 8829