Tư vấn giao trực tiếp 03 Đề tài/Dự án khoa học triển khai năm 2021.

Ngày đăng: 02:39 PM 21/10/2020
Tư vấn giao trực tiếp 03 Đề tài/Dự án khoa học triển khai năm 2021.
(KHCNBK) - Ngày 16/10/2020, các Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh do đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã họp tư vấn giao trực tiếp 03 Đề tài/Dự án: “Xây dựng hệ thống thông tin Ngành Nông nghiệp phục vụ công tác quản lý và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”; “Ứng dụng công nghệ GIS online xây dựng hệ thống tin cơ bản tích hợp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn”, “Nâng cao chất lượng công tác pháp chế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Bắc Kạn”.

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh kết luận cuộc họp

Dự án “Xây dựng hệ thống thông tin Ngành Nông nghiệp phục vụ công tác quản lý và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” do Trung tâm Nghiên cứu Địa tin học - Trường Đại học Nông lâm chủ trì thực hiện. TS. Nguyễn Văn Hiểu làm Chủ nhiệm Dự án.

Mục tiêu Dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, phần mềm ngành nông nghiệp được tích hợp trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và cung cấp thông tin cho các cấp chính quyền, các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp và người dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Dự án “Ứng dụng công nghệ GIS online xây dựng hệ thống tin cơ bản tích hợp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn” do Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn chủ trì thực hiện.

Mục tiêu Dự án: Xây dựng hệ thống thông tin cơ bản của tỉnh trực tuyến (bản đồ, số liệu, tài liệu) được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn nhằm giúp cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng người dân kịp thời nắm bắt thông tin để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, quảng bá được tiềm năng du lịch và cơ hội đầu tư, thu hút ngày một nhiều du khách, nhà đầu tư đến với tỉnh Bắc Kạn. 

Đề tài “Nâng cao chất lượng công tác pháp chế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Bắc Kạn” do Sở Tư pháp chủ trì thực hiện.

Mục tiêu: Nhằm nâng cao hiệu lực của công tác pháp chế trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phục vụ tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Bắc Kạn.

Sau khi nghe các đơn vị chủ trì thực hiện báo cáo đề cương thuyết minh Đề tài/Dự án, các Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh khẳng định cả 03 Đề tài/Dự án đều cần thiết triển khai thực hiện. Đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến để các đơn vị chủ trì thực hiện hoàn thiện đề cương thuyết minh về tổng quan; thiết kế nội dung, kế hoạch thời gian thực hiện đảm bảo đề cao tính ứng dụng, hợp lý; hiệu quả, …

Các Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh đã nhất trí giao 03 Đề tài/Dự án cho các đơn vị chủ trì thực hiện trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung đề cương các ý kiến của các Hội đồng./.

Nguồn: Sở KH&CN

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận
Bài viết theo ngày
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hotline: 0983 155 520
Email: info@khcnbackan.gov.vn
Thông tin hữu ích
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về thông tin cập nhật trên Website?
Đăng nhập