Nghiệm thu dự án: Xây dựng mô hình quản lý, chăm sóc sức khỏe người dân tại cộng đồng bằng Sổ sức khỏe điện tử.

Ngày đăng: 04:01 PM 25/04/2019
Nghiệm thu dự án: Xây dựng mô hình quản lý, chăm sóc sức khỏe người dân tại cộng đồng bằng Sổ sức khỏe điện tử.
(KHCNBK) - Chiều ngày 22 tháng 4 năm 2019, tại Sở Khoa học và Công nghệ đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh chủ trì họp hội đồng khoa học và công nghệ chuyên ngành nghiệm thu dự án: Xây dựng mô hình quản lý, chăm sóc sức khỏe người dân tại cộng đồng bằng Sổ sức khỏe điện tử do Sở Y tế Bắc Kạn chủ trì thực hiện từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019.

Đ/c: Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh chủ trì hội nghị nghiệm thu

Sau 12 tháng tổ chức thực hiện, 100% Trạm y tế xã, thị trấn, bệnh viện huyện Ba Bể đã được thiết lập, sử dụng phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử. Tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử trên hệ thống phần mềm được 32.512/28.164  người dân đến khám chữa bệnh đạt 121,1%, riêng tại xã Cao Trĩ được 2.093/2.163 người được điều tra, khám sức khỏe và tạo lập đầy đủ bộ hồ sơ đạt tỷ lệ 96,76%. Thực hiện cấp mã ID cho 34.919 tài khoản để người dân truy cập trên cổng tra cứu số liệu về sức khỏe trên hệ thống quản trị đạt 70,85%; Tập huấn, hướng dẫn cho 84/105 cán bộ y tế về lập, quản lý hồ sơ khám sức khỏe điện tử; Tổ chức 8 Hội nghị truyền thông cho 385/400 đối tượng là cán bộ chủ chốt, nhân viên y tế thôn bản, trưởng thôn của các xã trên địa bàn huyện Ba Bể để giới thiệu về mục tiêu, lợi ích, cách truy cấp hồ sơ đạt tỷ lệ 96,2% so với kế hoạch.

Các thành viên Hội đồng đã thảo luận đánh giá dự án thực hiện hoàn thành mục tiêu, nội dung được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Kết quả bỏ phiếu dự án được đánh giá xếp loại xuất sắc.

Kết luận Hội nghị nghiệm thu đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh đề nghị cơ quan chủ trì dự án bổ sung nội dung tiêu chuẩn chuyên môn, công nghệ sử dụng, giải pháp duy trì, hoạt động phần mềm sau khi dự án kết thúc; Bàn giao sản phẩm của dự án cho đơn vị sử dụng là Trung tâm y tế huyện Ba Bể đồng thời thường xuyên giám sát, kiểm tra để phần mềm được vận hành, đề xuất phương án nhân rộng kết quả dự án./.

Nguồn: Nguyễn Hùng - Sở KH&CN

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận
Bài viết theo ngày
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hotline: 0983 155 520
Email: info@khcnbackan.gov.vn
Thông tin hữu ích
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về thông tin cập nhật trên Website?
Đăng nhập