Nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình Hợp tác xã kiểu mới trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ một số sản phẩm hàng hóa trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn”.

Ngày đăng: 04:30 PM 07/11/2019
Nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình Hợp tác xã kiểu mới trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ một số sản phẩm hàng hóa trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn”.
(KHCNBK) - Chiều ngày 04/11/2019, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành đã chủ trì Hội nghị nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình Hợp tác xã kiểu mới trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ một số sản phẩm hàng hóa trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn”.

Dự án do Trường Đại học Thái Nguyên chủ trì thực hiện trong thời gian 24 tháng (từ tháng 9/2017- 8/2019). Mục tiêu của dự án là xây dựng Hợp tác xã Côn Minh huyện Na Rì hoạt động có hiệu quả từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Sau 2 năm triển khai thực hiện, dự án đã tiến hành đánh giá hiện trạng hoạt động Hợp tác xã Côn Minh huyện Na Rì để có các biện pháp giúp đỡ bằng các hoạt động như tham quan học tập, đào tạo tập huấn về quản lý nhà nước từ đó giúp cho Ban Giám đốc Hợp tác xã, các thành viên nâng cao năng lực, quản trị điều hành, xây dựng kế hoạch, tổ chức quản lý sản xuất theo các quy định hiện hành về Hợp tác xã kiểu mới; hỗ trợ xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, phát triển thương hiệu miến dong; tiến hành kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ đối với sản phẩm miến dong do các thành viên Hợp tác xã sản xuất ra; xây dựng 05ha mô hình thâm canh cây dong riềng theo hướng VietGAP, tăng năng suất củ tươi bình quân trên 15% so với sản xuất đại trà, năng suất tinh bột khô tăng 36%, tinh bột nước tăng 2,3%, hàm lượng tinh bột khô tăng 8,14%.

Kết luận cuộc họp đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận dự án được triển khai đúng tiến độ, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Tuy nhiên, kết quả đạt được của dự án chưa cao. Đồng chí đề nghị cơ quan chủ trì, chủ nhiệm dự án trình bày rõ phần đánh giá hiện trạng hoạt động của Hợp tác xã Côn Minh; bổ sung thêm số liệu báo cáo và đánh giá kết quả của Hợp tác xã sau thời gian thực hiện dự án theo đúng tiêu chí xếp loại Hợp tác xã tại Hướng dẫn số 155/LMHTXVN-CSPT ngày 07 tháng 03 năm 2016 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; phần hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án cần đánh giá cụ thể, chứng minh được cơ sở thực tiễn, khoa học đối với công tác phát triển Hợp tác xã kiểu mới phù hợp với điều kiện của địa phương, đúng với các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước.

Các thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh nhất trí nghiệm thu Dự án với kết quả xếp loại đạt yêu cầu./.

Nguồn: Nguyễn Hùng – Sở KH&CN.

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận
Bài viết theo ngày
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hotline: 0983 155 520
Email: info@khcnbackan.gov.vn
Thông tin hữu ích
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về thông tin cập nhật trên Website?
Đăng nhập