Nghiệm thu 02 đề tài, dự án khoa học công nghệ

Ngày đăng: 08:34 AM 19/12/2018
Nghiệm thu 02 đề tài, dự án khoa học công nghệ
(KHCNBK) - Sáng ngày 14/12, Các Hội đồng khoa học và công nghệ chuyên ngành tỉnh đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài “Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” và Dự án “ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý môi trường tỉnh Bắc Kạn”.

 Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và công nghệ chuyên ngành tỉnh chủ trì Hội nghị.

1. Đề tài Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Công an tỉnh là đơn vị chủ trì, đồng chí Dương Văn Tính - Giám đốc Công an tỉnh làm chủ nhiệm. Mục tiêu của Đề tài góp phần bổ sung phát phát triển lý luận quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và vùng dân tộc thiểu số ít người nói riêng; Đưa ra nhóm các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong tình hình mới. Thời gian thực hiện:  15 tháng (từ tháng 7/2017 đến tháng 9/2018).

Đ/C: Dương Văn Tính - Giám đốc Công an tỉnh chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện tại Hội đồng

Đề tài đã khái quát thực trạng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh; đi sâu phân tích làm rõ chủ thể, khách thể, đối tượng, nội dung, phương pháp quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trên cơ sở khảo sát thực tiễn, dự báo tình hình, Đề tài đã đưa ra hệ thống các giải pháp như: Chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh; Củng cố hệ thống chính trị cơ sở; Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an ninh trật tự cho cán bộ, nhân dân trong vùng.

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng đã đánh giá đề tài hoàn thành các mục tiêu đề ra; Các nội dung nghiên cứu đảm bảo sát thực tiễn đời sống vật chất, tình thần tại các vùng đồng bào dân tộc ít người, đáp ứng yêu cầu nội dung đã đề ra; Kết quả nghiên cứu đánh giá khá đầy đủ, toàn diện về thực trạng, chỉ ra được những tồn tại, hạn chế, đưa ra được từng nhóm giải pháp để triển khai thực hiện. Kết quả của đề Đề tài sẽ là cơ sở khoa học, thực tiễn để các cấp, các ngành quan tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội góp phần vào công tác đảm bảo an ninh trật tự của tỉnh.

2. Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý môi trường tỉnh Bắc Kạn do Trung tâm Nghiên cứu Địa tin học, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên là cơ quan chủ trì dự án. ThS. Nguyễn Văn Hiểu làm chủ nhiệm. Thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 9/2017 đến tháng 10 năm 2018.

Dự án nhằm mục tiêu tạo ra công cụ quản lý và giám sát môi trường một cách hiệu quả, tiết kiệm thời gian, công sức và tài chính trong việc lưu trữ, tra cứu tài liệu, thống kê, báo cáo định kỳ.

Dự án đã đánh giá thực trạng công tác quản lý và hiện trạng môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, rút ra điểm mạnh, điểm yếu để khắc phục. Xây dựng được cơ sở dữ liệu môi trường hoàn chỉnh khai thác online. Xây dựng được phần mềm online đầy đủ chức năng công việc trong quản lý điểm quan trắc môi trường của tỉnh và triển khai cho địa phương. Tổ chức Hội thảo và Tập huấn khai thác cơ sở dữ liệu và sử dụng phần mềm quản lý môi trường trực tuyến.

Trang thông tin điện tử Hệ thống quản lý môi trường tỉnh Bắc Kạn do Dự án xây dựng

Các thành viên Hội đồng nhận xét: Dự án cơ bản đáp ứng được mục tiêu đề ra. Xây dựng các sản phẩm về môi trường. Nội dung đầy đủ, phương pháp nghiên cứu rõ ràng, bám sát thuyết minh được phê duyệt.

Các thành viên Hội đồng đề nghị bổ sung thêm phương pháp chuyển giao, ứng dụng kết quả dự án sau khi được nghiệm thu. Làm rõ kết quả dự án đáp ứng khả năng tích hợp chung vào hệ thống của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đề nghị bổ sung cam kết khi Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai xây dựng hệ thống phần mềm quản lý môi trường thì phần mềm của tỉnh Bắc Kạn phải được kết nối liên thông. Cập nhật số liệu quan trắc môi trường năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (cập nhật số liệu mới hơn). Làm rõ phương pháp ứng dụng, nhân rộng, tuyên truyền để người dân biết, sử dụng sau khi đưa vào khai thác phần mềm...

Đ/C: Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và công nghệ chuyên ngành tỉnh kết luận Hội nghị nghiệm thu

Kết luận Hội nghị nghiệm thu đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đề nghị trên cơ sở góp ý của các thành viên Hội đồng cơ quan chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ tiếp thu chỉnh sửa báo cáo để sớm đưa các kết quả nghiên cứu vào ứng dụng thực tiễn công tác.

Kết quả bỏ phiếu 02 đề tài, dự án được đánh giá xếp loại: Khá./.

Nguồn: Nguyễn Hùng - Sở KH&CN.

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận
Thông báo
Bài viết theo ngày
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hotline: 0983 155 520
Email: info@khcnbackan.gov.vn
Thông tin hữu ích
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về thông tin cập nhật trên Website?
Đăng nhập