KỶ NIỆM NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 18/5 KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG.

Ngày đăng: 09:14 AM 17/05/2019
KỶ NIỆM NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 18/5 KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG.
(KHCNBK) - Những năm gần đây, nhân loại đã chứng kiến nhiều thành tựu to lớn của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ. Khoa học và Công nghệ đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của nhiều nước trên thế giới, mở ra một nền kinh tế tri thức và văn minh trí tuệ. Ở địa phương, ngành Khoa học và Công nghệ đã từng bước hoàn thiện về tổ chức bộ máy, hoạt động khoa học và công nghệ đã bám sát nhiệm vụ kinh tế, chính trị, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều kết quả nghiên cứu ứng dụng đã tạo động lực và là cơ sở cho việc định hướng phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn, nhất là khai thác tiềm năng, lợi thế về khí hậu, đất đai để phát triển các cây trồng đặc sản, tạo thành vùng sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

Đặc biệt trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, nhiều kết quả nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cùng các chính sách xã hội thực hiện xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh, như: Mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng đưa các giống cây trồng có năng suất cao kết hợp với kỹ thuật thâm canh, sử dụng hiệu quả đất bỏ hóa, bước đầu đưa cây vụ đông vào sản xuất … đã nâng cao hệ số sử dụng đất, lương thực bình quân đầu người, xóa xong tình trạng đói và giảm đáng kể số hộ nghèo ở địa phương.

Kiểm tra thu mua sản phẩm quả chuối tây tại Hợp tác xã Tân Dân, TP Bắc Kạn

Các chương trình về cây ăn quả, cây công nghiệp ngắn ngày, cây lâm nghiệp và chăn nuôi đã góp phần bước đầu tạo vùng sản xuất hàng hóa. Hết năm 2018, đã có 3 mặt hàng là cam quýt, thuốc lá, miến dong và hàng chục nghìn tấn thịt hơi các loại, hàng trăm nghìn m3 gỗ đã trở thành hàng hóa, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân. Việc quan tâm xây dựng, đăng ký sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm nông lâm nghiệp của địa phương đã góp phần nâng cao giá trị các sản phẩm nông sản hàng hóa. Đến nay Bắc Kạn đã có 02 sản phẩm được chứng nhận chỉ dẫn địa lý và 04 sản phẩm được chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Những mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất cây lương thực, cây ăn quả đã góp phần tích cực cho việc nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị cho người sản xuất, nhiều mô hình sau khi kết thúc đã nhân rộng và mang lại hiệu quả, như: Các chương trình, đề tài, dự án phục tráng và phát triển cây cam, quýt, đến nay toàn tỉnh có khoảng 3000 ha, cho sản lượng trên 16.000 tấn quả/năm; trên 720 ha hồng không hạt, cho sản lượng khoảng 1.600 tấn quả/năm, những mô hình ứng dụng công nghệ mới như: sản xuất quýt, chè Vietgap, chè hữu cơ, rau ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, công nghệ thủy canh; ứng dụng công nghệ mới trong chế biến các sản phẩm chè Shan tuyết Chợ Đồn ... bước đầu xác định có hiệu quả cao trong sản xuất.

Trong lĩnh vực y học, khoa học công nghệ đã khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương về khí hậu, đất đai để phát triển cây dược liệu, góp phần tạo thu nhập cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sổ sức khỏe điện tử, tạo cơ sở dữ liệu bệnh nhân, giúp ngành Y tế thuận lợi trong quá trình quản lý, theo dõi bệnh án, phục vụ thiết thực cho việc chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Ở lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học công nghệ cũng góp phần triển khai làm rõ thực trạng từ đó đề ra giải pháp xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, vừa giữ gìn phát huy được bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc vừa phù hợp với văn minh đô thị; triển khai bảo tồn và phát huy một số giá trị văn hóa dân tộc gắn liền với phát triển du lịch Ba Bể; tham gia nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền cấp xã, công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ít người...

Khoa học và công nghệ đã và đang có đóng góp đáng kể trong sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhưng do đặc thù của khoa học và công nghệ là vừa nghiên cứu, vừa ứng dụng, nên trong quá trình nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao vào thực tiễn sản xuất có những nhiệm vụ KH&CN có tính mới, chưa được áp dụng, cần phải được nghiên cứu, khảo nghiệm để khẳng định tính phù hợp và hạn chế những rủi ro khi triển khai vào thực tiễn; có những nhiệm vụ đã có kết quả rõ ràng, có thể ứng dụng ngay vào thực tiễn sản xuất; cũng có những nhiệm vụ, mô hình thực hiện tốt nhưng khi nhân rộng gặp nhiều những yếu tố tác động như kinh phí duy trì, sự quan tâm của địa phương, ý thức của người dân… Bên cạnh đó, đánh giá hiệu quả của nhiệm vụ KH&CN đối với từng lĩnh vực sẽ có những tiêu chí khác nhau, không thể định tính, định lượng chính xác. Tuy nhiên, sự phát triển của khoa học và công nghệ thời gian qua chưa thực sự tương xứng với tiềm năng lợi thế của tỉnh; chưa trở thành động lực mạnh mẽ và tạo ra đột phá để phát triển.

Kiểm tra sản phẩm được chế biến từ quả chuối tây tại HTX Tân Dân, TP Bắc Kạn

Thứ nhất: Nguồn lực cho khoa học và công nghệ còn hạn chế, đầu tư cho khoa học và công nghệ mới đạt 0,5-0,6% tổng chi ngân sách hàng năm của địa phương; số lượng tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ còn rất ít; chưa có doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp đầu tư cho khoa học và công nghệ.

Thứ hai: Số lượng cán bộ khoa học chưa nhiều, chất lượng chưa cao, chưa đồng đều. Số cán bộ, công chức viên chức có trình độ trên đại học chỉ chiếm khoảng 0,2% dân số toàn tỉnh. Trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý khoa học công nghệ còn hạn chế.

Thứ ba: Chất lượng nghiên cứu và hiệu quả chuyển giao khoa học và công nghệ còn thấp, chưa tạo ra các sản phẩm có tính cạnh tranh cao, duy trì sản xuất ổn định.

Thứ tư: Chính sách hỗ trợ, khuyến khích liên kết, hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và tỉnh chưa thực sự rõ nét, do đó chưa khuyến khích được các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật tại địa phương.

          Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Bắc Kạn là phấn đấu đến năm 2020:  tốc độ tăng trưởng bình quân GRDP đạt 6,6%, trong đó: nông lâm nghiệp chiếm 31%, Công nghiệp - xây dựng 20%, dịch vụ 49%. Để đạt được mục tiêu đó, khoa học và công nghệ phải thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, gắn mục tiêu nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao công nghệ với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ngành Khoa học và Công nghệ chủ động tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ thiết thực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tiếp tục ưu tiên tập trung nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, nhất là trong nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; công nghệ chế biến các sản phẩm nông lâm nghiệp chủ lực của tỉnh; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, phát triển các nguồn gen cây trồng, vật nuôi bản địa tạo vùng sản xuất hàng hóa. Lựa chọn các công nghệ phù hợp với trình độ của người dân và điều kiện nguồn lực của địa phương, tạo cơ hội để đồng bào các dân tộc có khả năng tiếp nhận và duy trì công nghệ đã được chuyển giao vào thực tiễn sản xuất. Duy trì và phát triển quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể; tiếp tục xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm chủ lực của tỉnh.

          Bên cạnh đó, ngành tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư vào khoa học và công nghệ trong sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giảm giá thành, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường của các sản phẩm hàng hóa của địa phương; xây dựng cơ chế chính sách liên kết giữa nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân tạo chuỗi sản xuất hàng hóa từ khâu sản xuất tới khâu tiêu thụ sản phẩm.

Khoa học và công nghệ là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Thành quả của khoa học và công nghệ thời gian qua và những định hướng phát triển trong thời gian tới sẽ tiếp tục tạo động lực thúc đẩy phát triển của kinh tế, xã hội, tạo nên những diện mạo mới trong bức tranh đa sắc màu của địa phương./.

Nguồn: ThS. Đỗ Thị Hiền - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn.

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận
Bài viết theo ngày
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hotline: 0983 155 520
Email: info@khcnbackan.gov.vn
Thông tin hữu ích
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về thông tin cập nhật trên Website?
Đăng nhập