Kiểm tra tiến độ dự án: Xây dựng mô hình trồng cây Dẻ ván tại huyện Ngân Sơn.

Ngày đăng: 04:17 PM 01/07/2020
Kiểm tra tiến độ dự án: Xây dựng mô hình trồng cây Dẻ ván tại huyện Ngân Sơn.
(KHCNBK) - Ngày 25/6/2020,  tại xã Đức Vân, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ do ông Hoàng Văn Hải, Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn và đại diện các phòng chuyên môn đã có cuộc kiểm tra tiến độ dự án: “Xây dựng mô hình trồng cây Dẻ ván tại huyện Ngân Sơn”. Cùng đi có Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ngân Sơn, đại diện cấp ủy đảng, chính quyền hai địa phương (xã Đức Vân, thị trấn Nà Phặc), cơ quan chủ trì thực hiện dự án là Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng.

Kiểm tra sự sinh trưởng phát triển cây Dẻ ván trội tại xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn

Sau khi đi kiểm tra thực địa tại các hộ dân, nghe cơ quan chủ trì triển khai báo cáo kết quả thực hiện, dự án đã thu thập vật liệu ghép từ 15 cây trội tuyển chọn tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng và 10 cây tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn; Điều tra số liệu, tài liệu về địa điểm, diện tích, nguồn giống, kỹ thuật nhân giống và trồng cây Dẻ ván tại 08 xã/thị trấn của huyện Ngân Sơn, thực hiện đánh giá sự sinh trưởng của cây Dẻ ván tại 15 OTC (ô tiêu chuẩn) mỗi ô có diện tích 500m2 , mô tả phẫu diện đất, phân tích mẫu đất (15 phẫu diện chính/15 OTC và 05 phẫu diện phụ); Lựa chọn 05 ha cây Dẻ ván trồng bằng hạt có năng suất thấp, chất lượng kém để thực hiện các biện pháp cải tạo (xã Đức Vân 2,5 ha, thị trấn Nà Phặc2,5 ha); Khảo sát lựa chọn địa điểm, hộ gia đình tham gia xây dựng mô hình trồng mới cây Dẻ ván diện tích 04 ha (xã Đức Vân 02 ha, thị trấn Nà Phặc 02 ha); Thực hiện ghép 2.500 cây Dẻ ván (vật liệu ghép lấy từ 15 cây trội tuyển chọn tại huyện Trùng khánh, tỉnh Cao Bằng, 10 cây trội tuyển chọn tại Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn), hiện tại cây sinh trưởng phát triển tốt. Thành viên tham gia đoàn kiểm tra thảo luận đánh giá dự án được triển khai thực hiện tốt, đảm bảo tiến độ được phê duyệt.

Kiểm tra vườn ghép cây Dẻ ván tại xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn

Kết luận cuộc kiểm tra, ông Hoàng Văn Hải, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá cơ quan chủ trì đã nghiêm túc thực hiện các nội dung công việc đảm bảo tiến độ theo thuyết minh đề cương đã được duyệt. Đề nghị các hộ dân cần tuân thủ đầy đủ các quy trình kỹ thuật đã được tập huấn lưu ý việc cắt, đốn tỉa đối với những cành vô dụng để tập trung dinh dưỡng cho những cành có quả; Cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cơ quan chủ trì dự án thường xuyên đôn đốc các hộ dân theo dõi, chăm sóc, tích cực tiếp nhận, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp nói chung và trồng cây Dẻ ván nói riêng./.

Nguồn: Sở KH&CN

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận
Bài viết theo ngày
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hotline: 0983 155 520
Email: info@khcnbackan.gov.vn
Thông tin hữu ích
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về thông tin cập nhật trên Website?
Đăng nhập