Hội nghị tư vấn giao trực tiếp đề tài: Nghiên cứu thử nghiệm xây dựng lò sấy thuốc lá tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao chất lượng thuốc lá sau sấy

Ngày đăng: 07:59 AM 11/07/2017
Hội nghị tư vấn giao trực tiếp đề tài: Nghiên cứu thử nghiệm xây dựng lò sấy thuốc lá tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao chất lượng thuốc lá sau sấy
(KHCNBK) - Sáng ngày 6/7/2017, tại Sở Khoa học và Công nghệ đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh- Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh - Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành tư vấn giao trực tiếp đề tài đã chủ trì họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp đề tài: Nghiên cứu thử nghiệm xây dựng lò sấy thuốc lá tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao chất lượng thuốc lá sau sấy. Đề tài do Công ty Cổ phần thuốc lá Hoàng Liên Sơn đề xuất thực hiện.

    Tại Hội nghị, Hội đồng đã được nghe chủ nhiệm đề tài trình bày mục tiêu, nội dung, phương pháp thực hiện, sản phẩm dự kiến đạt được của đề tài và nhận xét của hai phản biện. Các thành viên Hội đồng thảo luận cho rằng việc triển khai thực hiện đề tài là cần thiết. Đề tài sẽ thực hiện nghiên cứu thử nghiệm, xây dựng mô hình lò sấy thuốc lá sử dụng nhiên liệu củi kết hợp với than (theo mô hình lò Rocket Barn đã được áp dụng trên thế giới); thiết kế, xây dựng nhà ủ vàng thuốc lá trước khi sấy; đào tạo, tập huấn kỹ thuật xây lò, xây nhà ủ vàng, kỹ thuật sấy thuốc lá cho người dân và cán bộ kỹ thuật.

 

 

Chủ nhiệm đề tài trình bày đề cương chi tiết tại Hội nghị tư vấn giao đề tài

 

     Kết luận cuộc họp đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh - Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành tư vấn giao trực tiếp đề tài đề nghị cơ quan chủ trì, chủ nhiệm chỉnh sửa hoàn thiện đề cương đề tài, bổ sung nội dung so sánh các loại lò sấy theo các chỉ tiêu cụ thể; có phương án cải tiến các lò hiện nay sang mô hình lò mới để có thể nhân rộng trong thực tế sản xuất, tiết kiệm chi phí; xác định rõ địa điểm ứng dụng kết quả sau khi kết thúc đề tài. Về thời gian, đề nghị triển khai thử nghiệm ngay từ vụ Đông năm 2017./.

Nguyễn Hùng - Sở KH&CN

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận
Bài viết theo ngày
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hotline: 0983 155 520
Email: info@khcnbackan.gov.vn
Thông tin hữu ích
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về thông tin cập nhật trên Website?
Đăng nhập