Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh họp xác định nhiệm vụ năm 2021.

Ngày đăng: 10:57 AM 16/06/2020
Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh họp xác định nhiệm vụ năm 2021.
(KHCNBK) - Sáng ngày 12 tháng 6, tại Sở Khoa học và Công nghệ đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh đã chủ trì họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, xác định nhiệm vụ năm 2021.

Bà Đỗ Thị Hiền - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020

Trong 6 tháng đầu năm, cơ quan Thường trực đã tham mưu thành lập 12 Hội đồng khoa học và công nghệ chuyên ngành trong đó 01 Hội đồng nghiệm thu, 11 Hội đồng tư vấn giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai trong năm 2020; kết quả có 8/9 đề tài, dự án được thông qua và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 6 đề tài, dự án. Tiểu ban Nông - Sinh - Y đã họp xem xét việc thay đổi cơ quan chủ trì đối với 01 đề tài, dự án và đề nghị bổ sung 02 nhiệm vụ năm 2020. Các nhiệm vụ do tổ chức, cá nhân đăng ký danh mục triển khai năm 2021, Tiểu ban Nông - Sinh - Y, Kinh tế - Kỹ thuật, Văn hóa - Xã hội đã họp, lựa chọn được 9/82 nhiệm vụ báo Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh. Ngoài ra, các Tiểu ban Nông - Sinh - Y đã còn tổ chức 03 cuộc họp để xem xét 02 nhiệm vụ đăng ký bổ sung và 01 nhiệm vụ nội dung tư vấn cho đề tài cấp quốc gia. Hiện nay Sở Khoa học và Công nghệ quản lý 28 đề tài, dự án trong đó 19 đề tài, dự án chuyển tiếp, 09 đề tài, dự án triển khai mới, phối hợp quản lý 01 đề tài cấp quốc gia, 01 dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi. Nhìn chung các đề tài, dự án được triển khai đúng tiến độ được phê duyệt. Kết quả một số đề tài, dự án được nhân rộng như mô hình trồng cam sành, giống lê VH6, giống lúa Nhật…

Các thành viên Hội đồng đã thảo luận nhất trí đánh giá với những kết quả đạt được của ngành khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2020. Đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong công tác nghiên cứu khoa học như việc đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ nhiều nhưng chưa sát với thực tế, chưa phù hợp với địa phương; Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố chưa có nhiều đề xuất với ngành khoa học và công nghệ để giải quyết những vấn đề địa phương, ngành cần; Cơ chế quản lý tài chính đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ còn nhiều bất cập nhất là quy định về xử lý tài sản hình thành sau khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Các thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu thông qua 8/9 nhiệm vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ triển khai năm 2021.

Kết luận cuộc họp đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh ghi nhận đánh giá cao tinh thần trách nhiệm các thành viên Hội đồng trong việc xác định các nhiệm vụ phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, công tác quản lý các đề tài, dự án chặt chẽ, bài bản, nhiều kết quả nghiên cứu đã được nhân rộng đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Đồng chí đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ cơ quan Thường trực tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện hệ thống văn bản quy định về quy trình đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, xử lý tài sản của các đề tài, dự án sau khi kết thúc đảm bảo phát huy hiệu quả, tránh lãng phí…/.

Nguồn: Sở KHCN.

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận
Bài viết theo ngày
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hotline: 0983 155 520
Email: info@khcnbackan.gov.vn
Thông tin hữu ích
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về thông tin cập nhật trên Website?
Đăng nhập