• Từ nhiều năm nay, với nhiều nỗ lực ngăn chặn của các cơ quan chức năng nhưng việc buôn bán thuốc lá nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp và chưa thấy dấu hiệu suy giảm. Một trong những nguyên nhân là hệ thống văn bản pháp quy liên quan lĩnh vực này còn ...
 • Ngày 2/7, tại Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Phó tổng Thanh tra Thường trực Mai Quốc Bình đã chủ trì Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm với lãnh đạo Thanh tra của 25 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.
 • Từ nhiều năm nay, với nhiều nỗ lực ngăn chặn của các cơ quan chức năng nhưng việc buôn bán thuốc lá nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp và chưa thấy dấu hiệu suy giảm. Một trong những nguyên nhân là hệ thống văn bản pháp quy liên quan lĩnh vực này còn ...
 • Ngày 2/7, tại Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Phó tổng Thanh tra Thường trực Mai Quốc Bình đã chủ trì Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm với lãnh đạo Thanh tra của 25 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.
 • Từ nhiều năm nay, với nhiều nỗ lực ngăn chặn của các cơ quan chức năng nhưng việc buôn bán thuốc lá nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp và chưa thấy dấu hiệu suy giảm. Một trong những nguyên nhân là hệ thống văn bản pháp quy liên quan lĩnh vực này còn ...
 • Ngày 2/7, tại Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Phó tổng Thanh tra Thường trực Mai Quốc Bình đã chủ trì Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm với lãnh đạo Thanh tra của 25 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.
 • Từ nhiều năm nay, với nhiều nỗ lực ngăn chặn của các cơ quan chức năng nhưng việc buôn bán thuốc lá nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp và chưa thấy dấu hiệu suy giảm. Một trong những nguyên nhân là hệ thống văn bản pháp quy liên quan lĩnh vực này còn ...
 • Ngày 2/7, tại Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Phó tổng Thanh tra Thường trực Mai Quốc Bình đã chủ trì Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm với lãnh đạo Thanh tra của 25 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.
 • Từ nhiều năm nay, với nhiều nỗ lực ngăn chặn của các cơ quan chức năng nhưng việc buôn bán thuốc lá nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp và chưa thấy dấu hiệu suy giảm. Một trong những nguyên nhân là hệ thống văn bản pháp quy liên quan lĩnh vực này còn ...
 • Từ nhiều năm nay, với nhiều nỗ lực ngăn chặn của các cơ quan chức năng nhưng việc buôn bán thuốc lá nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp và chưa thấy dấu hiệu suy giảm. Một trong những nguyên nhân là hệ thống văn bản pháp quy liên quan lĩnh vực này còn ...
 • Ngày 2/7, tại Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Phó tổng Thanh tra Thường trực Mai Quốc Bình đã chủ trì Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm với lãnh đạo Thanh tra của 25 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.
 • Dự án (D.A) Cụm công nghiệp làng nghề công nghệ cao Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (CCN) do Cty Đầu tư và Phát triển Lâm - Nông - Nghiệp Việt Nam làm chủ đầu tư (CĐT) xây dựng với mục đích phát triển sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm làng nghề. ...
 • (Thanh tra PCTN) - Sự ra đời của các cơ quan chống tham nhũng ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là châu Á, đang mở ra không ít hy vọng mới trong nỗ lực đẩy lùi nạn tham nhũng và nhận hối lộ ở những quốc gia này. Đó là một thực tế. Tuy nhiên, cũng ...
 • Dự án (D.A) Cụm công nghiệp làng nghề công nghệ cao Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (CCN) do Cty Đầu tư và Phát triển Lâm - Nông - Nghiệp Việt Nam làm chủ đầu tư (CĐT) xây dựng với mục đích phát triển sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm làng nghề. ...
 • (Thanh tra PCTN) - Sự ra đời của các cơ quan chống tham nhũng ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là châu Á, đang mở ra không ít hy vọng mới trong nỗ lực đẩy lùi nạn tham nhũng và nhận hối lộ ở những quốc gia này. Đó là một thực tế. Tuy nhiên, cũng ...
 • Dự án (D.A) Cụm công nghiệp làng nghề công nghệ cao Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (CCN) do Cty Đầu tư và Phát triển Lâm - Nông - Nghiệp Việt Nam làm chủ đầu tư (CĐT) xây dựng với mục đích phát triển sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm làng nghề. ...
 • (Thanh tra PCTN) - Sự ra đời của các cơ quan chống tham nhũng ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là châu Á, đang mở ra không ít hy vọng mới trong nỗ lực đẩy lùi nạn tham nhũng và nhận hối lộ ở những quốc gia này. Đó là một thực tế. Tuy nhiên, cũng ...
 • Dự án (D.A) Cụm công nghiệp làng nghề công nghệ cao Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (CCN) do Cty Đầu tư và Phát triển Lâm - Nông - Nghiệp Việt Nam làm chủ đầu tư (CĐT) xây dựng với mục đích phát triển sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm làng nghề. ...
 • (Thanh tra PCTN) - Sự ra đời của các cơ quan chống tham nhũng ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là châu Á, đang mở ra không ít hy vọng mới trong nỗ lực đẩy lùi nạn tham nhũng và nhận hối lộ ở những quốc gia này. Đó là một thực tế. Tuy nhiên, cũng ...
 • Dự án (D.A) Cụm công nghiệp làng nghề công nghệ cao Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (CCN) do Cty Đầu tư và Phát triển Lâm - Nông - Nghiệp Việt Nam làm chủ đầu tư (CĐT) xây dựng với mục đích phát triển sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm làng nghề. ...
Bài viết theo ngày
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hotline: 0983 155 520
Email: info@khcnbackan.gov.vn
Thông tin hữu ích
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về thông tin cập nhật trên Website?
Đăng nhập