Kết quả bước đầu thực hiện đề tài “Nghiên cứu đặc điểm sinh học, phân bố và khả năng phát triển cây Kim tuyến tại một số huyện của tỉnh Bắc Kạn”

Ngày đăng: 11:12 AM 01/02/2014
Kết quả bước đầu thực hiện đề tài “Nghiên cứu đặc điểm sinh học, phân bố và khả năng phát triển cây Kim tuyến tại một số huyện của tỉnh Bắc Kạn”
(KHCNBK) - Từ tháng 01 năm 2012, Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ Bắc Kạn đã xây dựng và chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu đặc điểm sinh học, phân bố và khả năng phát triển cây Kim tuyến tại một số huyện của tỉnh Bắc Kạn”.

Theo báo cáo của cơ quan chủ trì, đến nay đề tài đã thực hiện hoàn thành các nội dung,  gồm: Đã khảo sát điều tra thu thập số liệu khoa học về vùng có cây Kim tuyến mọc, phân bố cây Kim tuyến tại hai huyện Bạch Thông và Chợ Đồn, xác định các đặc điểm của cây Kim tuyến tại Bắc Kạn; thử nghiệm hoàn thiện môi trường cấy mô cây Kim tuyến tại phòng cấy mô của Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ Bắc Kạn. Đã cấy mô được 59 bình chồi, tương đương 600 chồi với hệ số nhân bình quân 3-4 lần; trồng thử nghiệm được 840 cây Kim tuyến tự nhiên tại nhà lưới của Trung tâm. Hiện tại cây trong nhà lưới phát triển bình thường. Đang tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm tiếp.

Các ni dung ca đề tài đang thc hin: Khảo sát thực địa, thu thập mẫu, xác định đặc điểm sinh học và điều kiện nơi cây Kim tuyến sinh sống; phân tích thành phần các chất hoá học của cây Kim tuyến; tiếp tục nhân giống tại phòng nuôi cấy mô, theo dõi sinh trưởng, phát triển và khả năng chống chịu của cây Kim tuyến tự nhiên đã trồng tại vườn, nghiên cứu môi trường trồng cây kim tuyến tại vườn, phân tích mẫu đất nơi cây kim tuyến sinh sống ngoài tự nhiên.

Trong thời gian tới cơ quan chủ trì thực hiện đề tài sẽ tiếp tục triển khai các nội dung: Đối với nội dung nuôi cấy mô cây Kim tuyến sẽ hoàn thiện kỹ thuật môi trường tạo chồi và tạo rễ của cây, hoàn thiện kỹ thuật giá thể ra cây sau nuôi cấy; Đưa cây Kim tuyến nuôi cấy mô ra nhà lưới; Theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật của cây trong nhà lưới và ngoài thực địa.
 

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận
Bài viết theo ngày
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hotline: 0983 155 520
Email: info@khcnbackan.gov.vn
Thông tin hữu ích
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về thông tin cập nhật trên Website?
Đăng nhập