Thanh tra chuyên đề diện rộng trên phạm vi toàn quốc năm 2016

Ngày đăng: 10:25 AM 13/05/2016
Thanh tra chuyên đề diện rộng trên phạm vi toàn quốc năm 2016
Ảnh minh họa
(KHCNBK) - Thực hiện Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Với trách nhiệm quản lý nhà nước Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 để quản lý về đo lường trong hoạt động kinh doanh vàng và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường; các tiêu chuẩn quốc gia liên quan đến vàng trang sức, mỹ nghệ bao gồm các tiêu chuẩn quy định về chất lượng, phương pháp lấy mẫu, phương pháp thử nghiệm xác định hàm lượng vàng. Nhằm hạn chế tối đahành vi vi phạm pháp luật về đo lường trong kinh doanh vàng nói chung; về tiêu chuẩn đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng, gây thiệt hại cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính.

Vừa qua, Bộ KH&CN đã ban hành Công văn số 1152/BKHCN-Ttra ngày 01/4/2016 đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo triển khai thanh tra chuyên đề năm 2016 với nội dung “Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường trong kinh doanh vàng; về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ”.

 

Theo đó, giao Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Ngân hàng nhà nước Công an tỉnh, và các đơn vị liên quan tổ chức cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng về đo lường trong kinh doanh vàng, về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vàng với mục tiêu:

 

Tạo bước chuyển biến về nhận thức và hành động của các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh vàng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho người tiêu dùng, và toàn xã hội hiểu rõ các quy định của pháp luật chuyên ngành nói chung và đối với vàng trang sức, mỹ nghệ nói riêng nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân; bảo vệ tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chân chính, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành KH&CN.

 

Phát hiện, phòng ngừa và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hóa của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ.

 

Khẳng định vai trò kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa đối với vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường.

 

Tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương về công tác quản lý nhà nước và thống nhất về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong hệ thống Thanh tra KH&CN.

 

Thời gian tiến hành thanh tra trên toàn quốc trong 03 tháng (từ tháng 7/2016 đến tháng 9/2016). Bộ KH&CN tổng kết đánh giá và công bố về kết quả Cuộc thanh tra này.

 

Theo KH&CN Bắc Giang

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận
Bài viết theo ngày
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hotline: 0983 155 520
Email: info@khcnbackan.gov.vn
Thông tin hữu ích
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về thông tin cập nhật trên Website?
Đăng nhập