• Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn
  Địa chỉ: Số 3, đường Trường Chinh, TX Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
  Điện thoại: 0281.3870563
  Fax: 0281.3870732
 • Văn phòng Sở
  Điện thoại: 0281.3872922
  Fax: 0281.3870732
 • Phòng Quản lý Khoa học
  Điện thoại: 0281.3870830
  Fax: 0281.3870732
 • Phòng Thanh tra
  Điện thoại: 0281.3870441
  Fax: 0281.3870732
 • Phòng Thông tin tư liệu - Sở hữu trí tuệ
  Điện thoại: 0281.3810596
  Fax: 0281.3870732
 • Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn
  Địa chỉ: Tổ 1 A, phường Đức Xuân, TX Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
  Điện thoại: 0281.3810253

  Đơn vị cấp 2 thuộc Sở

 • Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
  Địa chỉ: Số 3, đường Trường Chinh, TX Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
  Điện thoại: 0281.38/70348

  Đơn vị cấp 2 thuộc Sở

Bài viết theo ngày
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hotline: 0983 155 520
Email: info@khcnbackan.gov.vn
Thông tin hữu ích
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về thông tin cập nhật trên Website?
Đăng nhập