Tăng cường quản lý chất lượng đối với thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu

Ngày đăng: 01:04 PM 05/03/2014
Tăng cường quản lý chất lượng đối với thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu
(KHCNBK) - Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu, ngày 31/12/2013 Liên Bộ Công Thương, Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN, Thông tư này có hiệu lự kể từ 01/6/2014.

Theo Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN, điều kiện đảm bảo chất lượng đối với thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu được quy định như sau: 

1. Đối với thép sản xuất trong nước:

- Tổ chức, cá nhân sản xuất thép trong nước phải công bố sản phẩm phù hợp với quy chuẩn quốc gia tương ứng theo quy định tại Thông số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

- Trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), tổ chức, cá nhân sản xuất thép trong nước có trách nhiệm công bố tiêu chuẩn áp dụng (theo tiêu chuẩn cơ sở (TCCS), tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn quốc gia của các nước, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực) cho sản phẩm, hàng hoá.

- Việc ghi nhãn hàng hoá thực hiện theo quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ quy định về Nhãn hàng hoá, Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP và Thông tư số 14/2007/TT-BKHCN ngày 25/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN.

Căn cứ đặc thù của từng loại thép, Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quá trình sản xuất. Tổ chức, cá nhân sản xuất sản xuất thép trong nước có trách nhiệm áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này. Việc chứng nhận hợp quy do tổ chức chứng nhận được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định thực hiện.

2. Đối với thép nhập khẩu:

- Tổ chức, cá nhân nhập khẩu thép phải công bố tiêu chuẩn áp dụng (theo tiêu chuẩn cơ sở (TCCS), tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn quốc gia của các nước, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực) cho hàng hoá trong hợp đồng nhập khẩu.

- Thép nhập khẩu phải được đánh giá sự phù hợp bởi tổ chức đánh giá sự phù hợp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định.

Ngoài ra, trách nhiệm của các Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc TW  được quy định tại Thông tư số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN như sau:

a) Trách nhiệm của các Sở Công Thương:

- Tiếp nhận bản đăng ký công bố hợp quy đối với thép (trừ thép làm cốt bê tông).

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ quản lý chất lượng thép trên địa bàn.

b) Trách nhiệm của các Sở Khoa học và Công nghệ:

- Tiếp nhận bản đăng ký công bố hợp quy đối với thép làm cốt bê tông.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương quản lý chất lượng thép làm cốt bê tông trên địa bàn.

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận
Bài viết theo ngày
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hotline: 0983 155 520
Email: info@khcnbackan.gov.vn
Thông tin hữu ích
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về thông tin cập nhật trên Website?
Đăng nhập