Thanh tra Chính phủ:Kết thúc giai đoạn 2 của đề án 30 về đơn giản hoá các thủ tục hành chính

Ngày đăng: 11:23 AM 01/02/2014
Thanh tra Chính phủ:Kết thúc giai đoạn 2 của đề án 30 về đơn giản hoá các thủ tục hành chính
(KHCNBK) - Triển khai thực hiện Đề án 30 của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, Thanh tra Chính phủ đã thành lập tổ chuyên trách công tác cải cách thủ tục hành chính. Kết thúc giai đoạn 1 của Đề án 30, Tổng Thanh tra đã ban hành Quyết định số 1882/2009/QĐ-TTCP về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ và sau đó, đã ban hành Kế hoạch rà soát các thủ tục hành chính này.

    Triển khai giai đoạn 2 về rà soát thủ tục hành chính, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành rà soát 30 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của TTCP và ngày 16/4/2010, Tổng Thanh tra đã ký Quyết định số 810/QĐ-TTCP về việc thông qua Phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ.

    Theo quyết định, Thanh tra Chính phủ kiến nghị bãi bỏ 5 thủ tục hành chính, bao gồm 1 thủ tục tuyển dụng công chức dự bị và 4 thủ tục về giải quyết khiếu nại lần đầu ở 4 cấp hành chính. Luật Khiếu nại, tố cáo hiện hành quy định về thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu và lần hai. Theo đó, người có quyết định hành chính bị khiếu nại là người giải quyết khiếu nại lần đầu. Cơ chế giải quyết khiếu nại như vậy là chưa phù hợp, bởi vì việc giao cho người ra quyết định hành chính lại giải quyết khiếu nại đối với chính quyết định của mình là chưa đảm bảo tính khách quan. Trong khi đó, thời gian thực hiện thủ tục này còn khá dài gây tốn nhiều thời gian, công sức cho người khiếu nại. Chính vì thế, để đảm bảo tính khách quan, nhanh chóng, kịp thời trong quá trình giải quyết khiếu nại, Thanh tra Chính phủ đề nghị bỏ thủ tục này và thay thế bằng Thủ tục xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính với trình tự đơn giản hơn, thời gian thực hiện ngắn hơn. Theo kiến nghị nêu trên, thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai cũng sẽ không còn tên gọi thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai, thay vào đó là tên gọi thủ tục giải quyết khiếu nại.

    Kiến nghị sửa đổi, bổ sung 22 TTHC không thuộc thẩm quyền ban hành của TTCP (Bao gồm TTHC do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ khác ban hành)

    Trong các thủ tục này, đáng lưu ý là Thanh tra Chính phủ kiến nghị sửa đổi cơ bản các thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai ở 4 cấp hành chính theo hướng khách quan, công khai, dân chủ, với mục đích đảm bảo tốt hơn các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức. Theo đó, quy định tổ chức gặp gỡ, đối thoại là một trình tự bắt buộc của thủ tục này; mở rộng vai trò của luật sư trong quá trình giải quyết khiếu nại; trong trường hợp không có luật sư đại diện thì người giải quyết khiếu nại có trách nhiệm mời đại diện của một hoặc một số tổ chức chính trị-xã hội, xã hội nghề nghiệp tham gia giải quyết để bảo vệ quyền lợi của người khiếu nại; quy định đối với những vụ việc khiếu nại phức tạp, đông người, cần thành lập Hội đồng tư vấn để nghiên cứu vụ việc và tham mưu giải quyết khiếu nại; quy định các biện pháp đảm bảo việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại.

    Đối với các thủ tục về giải quyết tố cáo, Thanh tra Chính phủ kiến nghị mở rộng hình thức tố cáo, sửa đổi quy định về điều kiện giải quyết tố cáo, về thời hiệu tố cáo; trên cơ sở đó tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi thực hiện quyền tố cáo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, công dân một cách kịp thời.

    Đối với các thủ tục về xử lý đơn, Thanh tra Chính phủ kiến nghị rút ngắn thời gian xử lý đơn ở cấp huyện và cấp xã, bảo đảm việc xử lý đơn một cách kịp thời, tiết kiệm thời gian, công sức chờ đợi của người dân khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.

    Kiến nghị sửa đổi, bổ sung 25 TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của Thanh tra Chính phủ.

    Liên quan đến các văn bản do Thanh tra Chính phủ ban hành có 25 thủ tục được kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bao gồm 3 thủ tục về giải quyết khiếu nại lần hai; 4 thủ tục về tiếp công dân; 4 thủ tục về xử lý đơn; 4 thủ tục về giải quyết tố cáo; 02 thủ tục về tuyển dụng công chức, viên chức và 8 thủ tục về thi đua khen thưởng.Trong phạm vi thẩm quyền của Thanh tra Chính phủ, những thủ tục này được sửa liên quan đến các mẫu đơn ( Đơn khiếu nại, Giấy ủy quyền khiếu nại; Đơn tố cáo) trong Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP của Tổng thanh tra ngày 18/6/2008 về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ngoài ra, các thủ tục về tuyển dụng và thi đua, khen thưởng được kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thành phần hồ sơ, về yêu cầu, điều kiện hiện đang được quy định trong các Quy chế về thi đua khen thưởng, về tiếp nhận và tuyển dụng công chức, viên chức của TTCP.

    Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính của TTCP là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra. Việc đơn giản hóa các thủ tục này sẽ tạo điều kiện thuận lợi đối với các cá nhân và tổ chức khi thực hiện quyền kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, đó là các quyền cơ bản của công dân đã được Hiến pháp quy định. Phương án đơn giản hóa các thủ tục này cũng sẽ cắt giảm chi phí được hàng chục tỷ đồng mỗi năm trong việc thực hiện các quyền trên của công dân.

    Kết thúc giai đoạn rà soát, sau khi ban hành phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của mình, Thanh tra Chính phủ sẽ thực hiện giai đoạn thực thi các kiến nghị: sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định về TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của mình và tổ chức thực thi các kiến nghị đơn giản hoá thủ tục hành chính khi được các cấp có thẩm quyền thông qua.

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận
Bài viết theo ngày
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hotline: 0983 155 520
Email: info@khcnbackan.gov.vn
Thông tin hữu ích
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về thông tin cập nhật trên Website?
Đăng nhập