Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở xã, phường, thị trấn của tỉnh Bắc Kạn”

Ngày đăng: 12:43 PM 08/02/2014
Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở xã, phường, thị trấn của tỉnh Bắc Kạn”
(KHCNBK) - Sáng ngày 16 tháng 9 năm 2010, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng khoa học công nghệ chuyên ngành nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở xã, phường, thị trấn của tỉnh Bắc Kạn”. Đồng chí Triệu Đức Lân - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị nghiệm thu. Đề tài do Ban Dân vận Tỉnh uỷ thực hiện trong 18 tháng (từ tháng 01 năm 2009 đến 6 năm 2010).

 Sau thời gian thực hiện, đề tài đã hoàn thành nội dung, đạt được mục tiêu theo đề cương đã được phê duyệt. Bằng phương pháp nghiên cứu lí luận, thực tiễn, thống kê, phân tích số liệu điều tra khảo sát…đề tài đã đánh giá khái quát, đầy đủ thực trạng việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở xã, phường, thị trấn của tỉnh Bắc Kạn trong 10 năm qua, từ đó đã đề xuất được các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ trên địa bàn xã, phường, thị trấn trong những năm tiếp theo.


Cũng tại hội nghị nghiệm thu 2 phản biện, các đại biểu đã góp ý kiến với cơ quan chủ trì, Ban chủ nhiệm đề tài như báo cáo cần phân tích sâu hơn nữa về yếu tố con người, trình độ văn hoá, dân tộc, phong tục tập quán, những vấn đề bức xúc hiện nay trên địa bàn…có ảnh hướng như thế nào đến quá trình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.


Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch hội đồng nghiệm thu cho rằng đây là một đề tài mới, phạm vi nghiên cứu rộng, khó thực hiện nhưng Ban chủ nhiệm cũng như cơ quan chủ trì thực hiện đề tài đã khắc phục khó khăn thực hiện hoàn thành nội dung theo đề cương; đồng thời đồng chí đề nghị Ban chủ nhiệm cũng như cơ quan chủ trì thực hiện  chỉnh sửa báo cáo theo các ý kiến đóng góp của các thành viên hội đồng./.Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận
Bài viết theo ngày
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hotline: 0983 155 520
Email: info@khcnbackan.gov.vn
Thông tin hữu ích
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về thông tin cập nhật trên Website?
Đăng nhập