Công bố ba luật mới

Ngày đăng: 11:15 AM 01/02/2014
Công bố ba luật mới
(KHCNBK) - Ngày 14/12, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố Luật Viên chức, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Luật Khoáng sản sửa đổi đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 vừa qua.

     Luật Viên chức (có hiệu lực từ ngày 1/1/2012): Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, qua hơn 10 năm thi hành Pháp lệnh Cán bộ, công chức đã góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức. Kết quả là đội ngũ viên chức đã được nâng cao và phát triển mạnh mẽ về số lượng, chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của nhân dân. Tính đến cuối năm 2009, tổng số viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập là 1.657.470 người, làm việc trong 52.241 đơn vị sự nghiệp từ Trung ương đến cấp huyện. Tuy nhiên, thực trạng về tổ chức, tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức chậm đổi mới, các quy định về pháp lý vẫn còn nhiều bất cập. Do đó, mục tiêu của Luật Viên chức là tạo hành lang pháp lý có giá trị cao nhằm xây dựng và quản lý đội ngũ viên chức có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực đáp ứng nhu cầu của nhân dân, phát huy tính năng động, sáng tạo của viên chức.

     Một trong những điểm đáng chú ý của Luật Viên chức là quy định chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức và các quy định chuyển tiếp. Cụ thể, viên chức có thời gian làm việc 5 năm trở lên tại đơn vị sự nghiệp công lập được xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển; viên chức được tiếp nhận, bổ sung vào vị trí làm việc được pháp luật quy định là công chức thì quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đồng thời là quyết định tuyển dụng; viên chức chuyển sang cán bộ, công chức hoặc ngược lại đều được bảo đảm có quyền lợi về chế độ, chính sách.

     Đối với viên chức được tuyển dụng trước ngày 1/7/2003 có quyền, nghĩa vụ và được quản lý như viên chức làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn. Viên chức tuyển dụng sau ngày 1/7/2003 đến ngày Luật này có hiệu lực tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc đã ký kết theo quy định của Luật này.

     Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (có hiệu lực thi hành từ 1/7/2011): Nhấn mạnh về những điểm mới của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Danh Vĩnh nêu rõ, số vụ việc và mức độ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng ngày càng gia tăng, có tính chất tinh vi và phức tạp. Ngoài những vi phạm về hàng hóa, các vi phạm về dịch vụ cung ứng cho người tiêu dùng cũng xảy ra thường xuyên. Các gian dối về đo lường, cân đong, đo đếm ở các mặt hàng như xăng dầu, thực phẩm… gây thiệt hại không nhỏ cho người tiêu dùng. Thế nhưng các quy định pháp lý còn nhiều bất cập, chưa theo kịp thực tế cuộc sống. Các quy định về cơ chế giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng và chế tài áp dụng với các hành vi xâm phạm khó thực hiện. Luật cũng xác định vị trí, vai trò của tổ chức xã hội trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như quyền khởi kiện vì lợi ích cộng đồng của tổ chức bảo vệ người tiêu dùng. Tổ chức này cũng được Nhà nước cấp kinh phí và các điều kiện khác khi thực hiện nhiệm vụ được cơ quan nhà nước giao.

     Luật Khoáng sản sửa đổi (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2011): Đây là một trong những mục tiêu, yêu cầu cơ bản mà Luật Khoáng sản sửa đổi lần này quy định. Cụ thể, Luật bãi bỏ các quy định bất cập, bổ sung các quy định về những vấn đề mới phát sinh, tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản gắn với yêu cầu phân cấp và cải cách hành chính. Mặt khác, Luật đã bổ sung quy định về Chiến lược khoáng sản nhằm định hướng phát triển ngành công nghiệp khai khoáng cũng như công tác lập quy hoạch và thăm dò khoáng sản, tránh tình trạng chồng chéo. Điểm mới mang tính đột phá của Luật này là sự thay đổi cơ bản cơ chế quản lý khoáng sản thông qua các quy định về tài chính, phù hợp với nền kinh tế thị trường hiện nay.

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận
Bài viết theo ngày
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hotline: 0983 155 520
Email: info@khcnbackan.gov.vn
Thông tin hữu ích
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về thông tin cập nhật trên Website?
Đăng nhập