Sở Khoa học và Công nghệ học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI

Ngày đăng: 08:58 AM 31/01/2014
Sở Khoa học và Công nghệ học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI
(KHCNBK) - Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn vừa tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Sở Khoa học và Công nghệ, tham gia đợt học tập còn có cán bộ công chức, viên chức của Ban Dân tộc tỉnh.

Hội nghị đã được các đồng chí trong Ban Chi uỷ giới thiệu và quán triệt, triển khai các chuyên đề của Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI, gồm 6 chuyên đề cụ thể: Chuyên đề 1: Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình mới; chuyên đề 2: Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài ngụyên và bảo vệ môi trường; chuyên đề 3: Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở; chuyên đề 4: Về việc tiếp thu ý kiến nhân dân, hoàn thiện bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; chuyên đề 5: Một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020; chuyên đề 6: Về sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) “một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” và công tác quy hoạch Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Cũng tại hội nghị các đại biểu cũng được nghe chương trình hành động thực hiện Nghị quyết trung ương 7 khoá XI của Tỉnh uỷ Bắc Kạn.

Thông qua việc nghiên cứu, quán triệt nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị và kết luận đã giúp cán bộ công chức, viên chức nắm vững, hiểu sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của các Nghị quyết, Chỉ thị, trên cơ sở đó mỗi cán bộ cần phát huy tinh thần chủ động sáng tạo trong việc vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận
Bài viết theo ngày
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hotline: 0983 155 520
Email: info@khcnbackan.gov.vn
Thông tin hữu ích
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về thông tin cập nhật trên Website?
Đăng nhập